Door de huidige situatie met het corona virus zijn ook wij genoodzaakt om ons festival te verplaatsen naar zomer 2021. Meer info over datum en lineup vindt u hier.

privacyverklaring

Met deze privacyverklaring wil Elf Gram Vet VZW aantonen dat wij uw privacy serieus nemen en het nodige doen om deze op passende wijze te beschermen. Voorts willen wij ervoor zorgen dat u de controle over uw persoonsgegevens kan behouden. NYX Festival is een jaarlijks evenement van Elf Gram Vet VZW, hierna ‘de activiteit’.

Onze privacyverklaring wordt steeds meegegeven op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen en dit nog niet eerder gebeurd is. Bij het inzenden van uw gegevens op dat ogenblik gaan wij er van uit dat u deze verklaring heeft gelezen en hier mee akkoord gaat. Daarom vragen wij u deze verklaring grondig door te nemen. Deze privacyverklaring somt kort en duidelijk op waarom en waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden. Als u nog vragen heeft bij deze verklaring, kan u die steeds stellen via [email protected].

Elf Gram Vet VZW handelt in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

Definities

“AVG” de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

“Persoonsgegevens”, “Verwerker”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerking”, “Betrokkene”, “Ontvanger” (of een van de equivalente termen) hebben de betekenis zoals uiteengezet onder de Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving.

Artikel 1 – Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens via onze website omwille van een aantal redenen. Ten eerste omdat u via onze website tickets kan kopen die je toegang verlenen tot het jaarlijks evenement ‘NYX Festival’. De door u verstrekte gegevens zijn nodig om te verzekeren dat u over een geldig toegangsbewijs beschikt. Ten tweede, in het kader van de kwaliteit van onze website en bijhorende communicatie, verzamelen wij analytische cookies die mogelijks ook locatiegegevens bevatten. Deze hebben wij nodig om onze website zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken. Deze gegevens zullen wij enkel in geanonimiseerde vorm gebruiken om uw privacy in passende mate te kunnen waarborgen. U kan hier meer over lezen in ons cookiebeleid, artikel 5 van dit document. Ten slotte, gegevens worden verzameld in het kader van wedstrijden of andere door ons opgezette acties en de gegevens te gebruiken voor doeleinden die kaderen in het gerechtvaardigd belang van het festival, zoals bijvoorbeeld marktonderzoeken of het verschaffen van informatie met betrekking tot de activiteit.

Artikel 2 – Verwerkingsgrond

Voor het verzamelen van de in artikel 1 vernoemde gegevens zal Elf Gram Vet VZW de toestemming vragen van de betrokkene, zoals bepaald in art 6 §1 a) AVG. De betrokkene kan te allen tijde zijn toestemming intrekken, hetgeen de verdere verwerking van de gegevens waarvoor toestemming werd gevraagd niet meer toelaat. De intrekking van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die dateert van voor de intrekking van de toestemming. Het intrekken van de toestemming kan gebeuren door een e-mail te sturen naar [email protected].

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Artikel 3 – Rechten van de betrokkenen

In het kader van deze verwerking, kan de betrokkene de hieronder vermelde rechten inroepen. Teneinde het uitoefenen van deze rechten kan er contact opgenomen worden met Elf Gram Vet VZW per e-mail via [email protected].

Artikel 4 – Retentiebeleid

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Artikel 5 – Cookiebeleid

Elf Gram Vet VZW gebruikt cookies om content te personaliseren en trafiek op onze website te monitoren. We delen informatie over uw surfgedrag niet met derden.

Als je op onze website komt, vragen we uw toestemming om al onze cookies te accepteren. Zonder deze cookies kan de website niet functioneren.

Noodzakelijke & functionele cookies

De First Party Cookies, met name de cookies door Elf Gram Vet VZW zelf geplaatst wat betreft deze website, zijn:

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies op deze website, met name:

Hebt u vragen? Contacteer ons via [email protected].